Miền Tây mùa bước vài bước chân ra đồng là bắt được cá

Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tháng 11.2018. Các hợp tác xã đang bơm nước rút để nông dân vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị xuống giống. Nông dân ra đồng đánh bắt cá đợt cuối trước khi nước cạn.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn