Mexico nâng mức cảnh báo về núi lửa Popocatepetl

Núi lửa Popocatepetl – một trong những núi lửa nguy hiểm nhất trên thế giới đang ở trong mức báo động và người dân cần phải chuẩn bị sơ tán.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn