Lý do con người luôn chỉ thấy một phía của Mặt Trăng

Mặt Trăng tự xoay quanh trục một vòng với mỗi chu kỳ quỹ đạo nên phần bề mặt hướng về Trái Đất không đổi.

 

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn