Lũ về, người dân Đồng Tháp hào hứng đặt nò bắt tôm càng xanh

Năm nay, mùa nước nổi về Đồng Tháp sớm nên tôm càng xanh có sớm và nhiều hơn những năm trước. Nông dân vô cùng hào hứng mang ngư cụ đi đánh bắt. Những người đặt nò thu được vài kg tôm càng xanh mỗi ngày.

 

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn