Thời tiết Thị xã Kiến Tường - Long An theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

71%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.64

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.59

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.18

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

69%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.44

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.7

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.18 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.14 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kiến Tường - Long An trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Kiến Tường

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kiến Tường