Dự báo thời tiết Thị xã Kiến Tường - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/40.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.2°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mây đen u ám
37°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/41°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/35.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/39.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/39.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.7%
 • Lượng mưa
  4.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/38°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/40.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/39.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kiến Tường - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kiến Tường - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kiến Tường

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

40°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kiến Tường