Dự báo thời tiết Thị xã Kiến Tường - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.9%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T2 03/04
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  4.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T3 04/04
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.1%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05
T4 05/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.4%
 • Lượng mưa
  2.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05
T5 06/04
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/37°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kiến Tường - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kiến Tường - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kiến Tường

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kiến Tường