Dự báo thời tiết Thị xã Kiến Tường - Long An 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kiến Tường - Long An 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Kiến Tường - Long An 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kiến Tường

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:05

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.29 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kiến Tường