Dự báo thời tiết Thị xã Kiến Tường - Long An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kiến Tường - Long An 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kiến Tường - Long An 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kiến Tường

mây thưa

37°

mây thưa

Cảm giác như 39°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

31%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.98 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

5.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kiến Tường