Dự báo thời tiết Tân An - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T2 02/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  28.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  19.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T4 04/10
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  12.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.4%
 • Lượng mưa
  10.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân An - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Tân An - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Tân An

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:46

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tân An