Dự báo thời tiết Huyện Thủ Thừa - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  24.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  18.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T4 04/10
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  11.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  9.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T6 06/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  7.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thủ Thừa - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thủ Thừa - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thủ Thừa

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:45

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thủ Thừa