Dự báo thời tiết Huyện Thủ Thừa - Long An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thủ Thừa - Long An 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thủ Thừa - Long An 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thủ Thừa

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:17/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:17 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thủ Thừa