Dự báo thời tiết Huyện Đức Huệ - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.8%
 • Lượng mưa
  0.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T2 03/04
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  3.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T3 04/04
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.3%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05
T4 05/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.2%
 • Lượng mưa
  2.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05
T5 06/04
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/37.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Huệ - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Huệ - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Huệ

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Huệ