Dự báo thời tiết Huyện Đức Hòa - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.7%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.4%
 • Lượng mưa
  12.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.8%
 • Lượng mưa
  5.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.3%
 • Lượng mưa
  7.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.9%
 • Lượng mưa
  4.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Hòa - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Hòa - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Hòa

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

9.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Hòa