Dự báo thời tiết Huyện Đức Hòa - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:06
T7 25/03
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:06
CN 26/03
mây thưa
37°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:06
T2 27/03
mây đen u ám
37°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05
T3 28/03
mây đen u ám
37°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Hòa - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Hòa - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Hòa

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:06

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

2.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Hòa