Dự báo thời tiết Huyện Đức Hòa - Long An 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.5%
 • Lượng mưa
  0.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.9%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Hòa - Long An 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Hòa - Long An 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Hòa

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Hòa