Dự báo thời tiết Long An 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long An 30 ngày tới


Lượng mưa Long An 30 ngày tới

Thời tiết Long An

mây rải rác

38°

mây rải rác

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.19 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

9.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Long An