Long An: Mặn xâm nhập sâu hơn 40km

Theo BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An, do đang trong kỳ triều cường kết hợp với gió chướng mạnh nên độ mặn trên các sông ở tỉnh này đã tiếp tục tăng và cao hơn so với cùng kỳ tháng 12/2017 từ 0,10 – 1,80 g/l (riêng độ mặn tại cống Nha Ràm trên sông Rạch Cát, huyện Cần Đước thấp hơn 1,80 g/l).

Trên sông Vàm Cỏ Đông, độ mặn 1,0 g/l gần đến cống Bà Xiểng, huyện Cần Đước, cách sông Soài Rạp khoảng 42,5km (tháng 12/2017, mặn 1,0 g/l gần đến cống Xóm Bồ, huyện Cần Đước, cách sông Soài Rạp khoảng 40km).

Trên sông Vàm Cỏ Tây, độ mặn 1,0 g/l gần đến cống Sông Cui, huyện Châu Thành, cách sông Soài Rạp khoảng 42km (tháng 12/2017, mặn 1,0 g/l chưa xuất hiện).

Hiện nay các cống trên sông Rạch Cát (cống Ông Hiếu, Trị Yên, Xóm Lũy, Nha Ràm), sông Vàm Cỏ (cống Bến Trễ), sông Vàm Cỏ Đông (cống Xóm Bồ), sông Vàm Cỏ Tây (cống Sông Cui) đều đã đóng để ngăn mặn triệt để.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn