Lơ là đề phòng, Tokyo có thể thiệt hại nặng vì lũ

Sau trận bão và mưa lớn khiến nhiều người thiệt mạng ở miền tây Nhật Bản, các chuyên gia cảnh báo thiên tai ở vùng ít chuẩn bị nhất: Tokyo.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn