Thời tiết Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai

mây đen u ám

32.1°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
Thấp/Cao

25.3°

/

33°

Độ ẩm tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
Độ ẩm

73.7%

Tầm nhìn tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
Điểm ngưng

27.1°

Tia UV tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
UV

3.09

Nhiệt độ Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
32.5° / 40.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
25.4° / 26.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
26.2° / 27.8°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai
31.4° / 38.3°

Thời tiết Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai theo giờ

3:00 pm

33.1° / 40.7°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32° / 39.7°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.8° / 39.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.3° / 38.8°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

7:00 pm

30° / 36.4°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

8:00 pm

29° / 35.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.8° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

10:00 pm

26.4° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

26.9° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.5° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.1° / 26.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.7° / 26.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.7° / 26.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 26.4°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 33.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 36°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 38.9°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

33.4° / 40.4°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

35° / 41°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.3° / 43.3°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

1:00 pm

36.8° / 44°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

2:00 pm

37.1° / 44.1°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

3:00 pm

36.7° / 44°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

4:00 pm

36.8° / 43.8°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

5:00 pm

34.4° / 41.8°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

6:00 pm

30.7° / 37.4°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.5° / 35.1°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.3° / 32.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 31.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.1° / 31.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.3° / 31.7°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 30.2°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

27.8° / 30.2°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 27.7°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

26.7° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 26.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 27.7°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 33.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 35.9°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.8° / 37.3°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

32° / 39.2°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.6° / 40.2°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.8° / 41.1°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.2° / 41.3°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

2:00 pm

33.7° / 40.2°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai những ngày tới