Dự báo thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69%
 • Lượng mưa
  3.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:51
T3 03/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.4%
 • Lượng mưa
  1.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:50
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.6%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:49
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  4.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  5.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lào Cai

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:51

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lào Cai