Dự báo thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:21 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:23 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:25 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:26 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lào Cai

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:19

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.59 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:19 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lào Cai