Dự báo thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lào Cai

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.75 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lào Cai