Dự báo thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

18°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lào Cai

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.28 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lào Cai