Thời tiết Sapa - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

96%

T5 08/06
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.818 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.827 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.676 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.119 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

96%

T6 09/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.452 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.647 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

1.603 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

0.517 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

0.26 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

0.806 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.062 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.173 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.477 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.959 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.54

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Sapa

mây rải rác

17°

mây rải rác

Cảm giác như 18°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.1 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sapa