Thời tiết Sapa - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.205 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

0.958 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

1.139 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

1.094 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.116 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.809 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.311 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

3.294 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.362 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.553 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.062 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.147 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.202 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.367 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.573 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.056 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.574 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.686 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.59 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.609 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.574 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

98%

T2 27/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.526 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.521 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.526 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.549 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.542 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.601 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.207 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.656 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.376 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.936 km

UV

3.87

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.31

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.97

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.962 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.922 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.912 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.404 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

92%

T3 28/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.591 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.669 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.502 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Sapa

mưa vừa

17°

mưa vừa

Cảm giác như 17°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

19°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.205 km

Gió

1.29 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Sapa