Dự báo thời tiết Phường Sa Pa - Sapa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  16.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  4.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.9°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  32.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  2.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.5%
 • Lượng mưa
  5.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Sa Pa - Sapa 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Sa Pa - Sapa 5 ngày tới

Thời tiết Phường Sa Pa

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Sa Pa