Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.7°/21.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  9.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/17.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.4°/19.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:53
T2 02/10
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.5°/21.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  5.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/17.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.4°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:52
T3 03/10
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.9%
 • Lượng mưa
  2.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/17.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.1°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:51
T4 04/10
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.9°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.2%
 • Lượng mưa
  2.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/18.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:50
T5 05/10
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.4°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  4.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/17.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Sapa - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Sapa

mây cụm

17°

mây cụm

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:53

Thấp/Cao

15°

/

21°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sapa