Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

14°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:15 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:16 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:16 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

24°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:17 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:18 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

25°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:19 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:20 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

25°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/18°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:20 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:21 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

25°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:21 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

27°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

15°/10°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:22 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

9°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

22°/15°

temperature
Sáng/tối

12°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:23 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

25°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:23 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

28°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:24 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

30°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:24 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

19%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

16%

temperature
Ngày/đêm

30°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:25 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

13%

temperature
Ngày/đêm

31°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:25 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

15%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:26 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

19%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Sapa - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Sapa

bầu trời quang đãng

15°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 14°

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/18:15

Thấp/Cao

15°

/

28°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sapa