Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:52 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:51 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

25°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:48 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

25°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:47 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:45 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:44 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:43 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:42 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:42 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:41 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:40 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:39 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

20°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:38 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:37 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

19°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:36 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

20°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:36 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai 20 ngày tới


Lượng mưa Sapa - Lào Cai 20 ngày tới

Thời tiết Sapa

mây rải rác

18°

mây rải rác

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:53

Thấp/Cao

15°

/

21°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.63 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

1.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sapa