Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:17 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:18 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:19 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

25°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:20 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:20 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:21 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:21 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

22°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

20°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:22 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:23 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

25°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:23 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

25%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai 20 ngày tới


Lượng mưa Sapa - Lào Cai 20 ngày tới

Thời tiết Sapa

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:04/18:16

Thấp/Cao

15°

/

25°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng

UV

5.32

Bình minh / Hoàng hôn

6:04 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sapa