Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
0.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sapa - Lào Cai 15 ngày tới

Lượng mưa Sapa - Lào Cai 15 ngày tới

Thời tiết Sapa

mây cụm

17°

mây cụm

Cảm giác như 17°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.51 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sapa