Dự báo thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.7%
 • Lượng mưa
  0.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:40/17:55
T4 08/02
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.9%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:40/17:56
T5 09/02
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.3%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:56
T6 10/02
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.9%
 • Lượng mưa
  0.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57
T7 11/02
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.1%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Bàn

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:55

Thấp/Cao

19°

/

29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Bàn