Dự báo thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:16 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:16 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

17%

temperature
Ngày/đêm

39°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

39°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:21 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

40°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

40°/31°

temperature
Sáng/tối

28°/36°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

20%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Bàn

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

06:05/18:16

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.19 km/h

Điểm ngưng

11°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:05 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Bàn