Dự báo thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Bàn

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.77 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Bàn