Dự báo thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.1%
 • Lượng mưa
  1.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:51
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:50
T4 04/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.2%
 • Lượng mưa
  0.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:49
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.1%
 • Lượng mưa
  3.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  7.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Si Ma Cai

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:51

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Si Ma Cai