Dự báo thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
40°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/40.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.7%
 • Lượng mưa
  0.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  40.9°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mây thưa
38°

mây thưa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  2.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Si Ma Cai

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

40°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Si Ma Cai