Dự báo thời tiết Xã Kim Sơn - Huyện Bảo Yên 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  17.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  4.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  32.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Kim Sơn - Huyện Bảo Yên 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Kim Sơn - Huyện Bảo Yên 3 ngày tới

Thời tiết Xã Kim Sơn

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

6.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Kim Sơn