Dự báo thời tiết Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  16.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.6%
 • Lượng mưa
  4.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  31.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  2.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.5%
 • Lượng mưa
  6.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng 5 ngày tới

Thời tiết Xã Phong Niên

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phong Niên