Dự báo thời tiết Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  17.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  4.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  32.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng 3 ngày tới

Thời tiết Xã Phong Niên

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

9.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phong Niên