Thời tiết Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng

mây đen u ám

32.7°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
Thấp/Cao

25.3°

/

34°

Độ ẩm tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
Độ ẩm

75.3%

Tầm nhìn tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
Điểm ngưng

27.7°

Tia UV tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
UV

9.21

Nhiệt độ Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
32.7° / 40.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
25.5° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
26° / 27.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng
29.3° / 36.3°

Thời tiết Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng theo giờ

1:00 pm

32° / 39.3°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

2:00 pm

32.6° / 39°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.6° / 39.3°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 39.1°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.3° / 38.2°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.5° / 36°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

27.2° / 32.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

27.7° / 32.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 26.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

10:00 pm

26.3° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

26.2° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.4° / 26.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 26.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.7° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.6° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 26.2°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 27.2°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.2°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 33.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

29.6° / 36.8°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 38.8°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

33.2° / 40.2°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

34.6° / 41°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.8° / 43°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

1:00 pm

36.4° / 43.1°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

2:00 pm

37.3° / 44.1°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

3:00 pm

36.1° / 43.3°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

4:00 pm

37° / 43.1°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

5:00 pm

34.1° / 41.6°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

6:00 pm

30.3° / 37.4°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.7° / 35.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.5° / 33°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.9° / 31.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.4° / 31.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.5° / 31.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 30.7°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

27.5° / 30.8°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

27.4° / 27.1°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

26.7° / 26.1°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.7° / 26.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 26.7°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27.1° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 34°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

29.3° / 35.6°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.9° / 37.1°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.5° / 39.1°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

34° / 40.1°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.5° / 41°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng những ngày tới

Lượng mưa Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng những ngày tới