Thời tiết Xã Bản Cầm - Huyện Bảo Thắng theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

85%

T7 13/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.19

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.47

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.93

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

80%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.89

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.73

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.53

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bản Cầm - Huyện Bảo Thắng trong 12h tới

Thời tiết Xã Bản Cầm

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bản Cầm