Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:05/18:16
T7 25/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.6%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:04/18:16
CN 26/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  2.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:03/18:16
T2 27/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.9%
 • Lượng mưa
  2.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/18:17
T3 28/03
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  0.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/18:17

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Hà - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Hà - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Hà

mây thưa

38°

mây thưa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

06:05/18:16

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

19%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

1.41

Bình minh / Hoàng hôn

6:05 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Hà