Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/12°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/9°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

9°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

18°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

19°/12°

temperature
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

18°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

18°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

16°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

17°/7°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

19°/8°

temperature
Sáng/tối

5°/13°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Hà - Lào Cai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bắc Hà - Lào Cai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Hà

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.08 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Hà