Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Hà - Lào Cai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Hà - Lào Cai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Hà

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.49 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Hà