Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:55 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:56 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:56 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:00 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:01 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Hà - Lào Cai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Hà - Lào Cai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Hà

mây cụm

19°

mây cụm

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:55

Thấp/Cao

19°

/

30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Hà