Thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

92%

T5 08/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.342 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.238 km

UV

10.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

4.173 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

4.852 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.248 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

92%

T6 09/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.24 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.282 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.547 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.951 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.629 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.62 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.617 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.364 km

UV

4.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đình Lập

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

4.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đình Lập