Dự báo thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đình Lập

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.1 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đình Lập