Dự báo thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đình Lập

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.12 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đình Lập