Dự báo thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:40
T3 03/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:39
T4 04/10
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:38
T5 05/10
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  7.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:37
T6 06/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.6%
 • Lượng mưa
  3.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chi Lăng

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:40

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chi Lăng