Dự báo thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:11 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Chi Lăng

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:04

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.8 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chi Lăng