Dự báo thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

22°/17°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Chi Lăng

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.58 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chi Lăng