Thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

96%

T4 13/12
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.51

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

95%

T5 14/12
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bình Gia

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Gia