Dự báo thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:45
T5 28/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  4.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T6 29/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  7.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T7 30/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.3%
 • Lượng mưa
  3.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:42
CN 01/10
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Gia

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:45

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Gia